asIMG_0353.jpg

asIMG_0352.jpg

文章標籤

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

asIMG_0447.jpg

 

文章標籤

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

1.jpg

文章標籤

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

案場:修寧禮儀社

"簡單的裝潢修飾,也能有意想不到的效果

文章標籤

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

asR0017888.jpg

asIMG_0238.jpg

文章標籤

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

asIMG_0260.jpg

asIMG_0263.jpg

文章標籤

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

這場的設計是用系統櫃去組裝完成的,現在系統櫃也可以做許多的造型變化,讓整體變得更加活潑~


asS__101826593.jpg

文章標籤

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

as鞋櫃區(1).jpg

as鞋櫃2(1).jpg

文章標籤

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

asR0017728 (2).jpg

asR0017732 (2).jpg

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

S__101826583.jpg

S__101826582.jpg

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

as2C50BB9F-1E15-4D9B-A050-D8F68116CDB8.jpg

asS__101826576.jpg

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

asS__101826580.jpg

asS__101826579.jpg

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

asS__101826608.jpg

asS__101826607.jpg

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

asS__101834754.jpg

asS__101826596.jpg

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

asS__101826622.jpg

asS__101826612.jpg

沐軒design 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()